top of page

MILJÖ & KVALITE

EE606743-D77F-495F-A109-BF02EBC072C8.jpe

Alltid förberedda

På Braås Åkeri satsar vi på att ha en modern fordonsflotta. Vi får på så sätt tillgång till den senaste tekniken för minskade emmisioner. Idag har vi enbart fordon med Euro 6 och Euro 5 motorer, vilka är både bränsleeffektiva och med extremt låga utsläpp.

Genom en omfattande transportplanering kan vi dessutom reducera transportarbetet och därmed också utsläppen av farliga emmisioner. Vi har en kontinuerlig uppföljning av bränsleförbrukningen, där varje enskild chaufför månadsvis får en personlig rapport. En ökande andel av de transporter vi utför sker dessutom med miljövänlig järnväg.

792FBF62-27A2-4756-A4F0-CB6E8A152DA3.jpe

Ständig utveckling

Braås Åkeri deltar förnärvarande med 2 fordon i det s.k HCT projektet (High Capacity Transport). En grusbil med högsta tillåtna bruttovikt på 80 ton, transporterar året runt sand till Benders anläggning i Edsvära, samt en flisbil med bruttovikt 70 ton. Syftet med projektet är att se vilken miljöbesparing som kan uppnås genom att öka det tillåtna lastvikten. Mer information om Braås Åkeris 80 tons HCT projekt ser du i videon längre ner på sidan.

2B23C9B2-3263-44DD-8B6D-335554124FCA.jpe

Kvalité

Vårt motto är att alltid hålla vad vi lovat. Tack vare våra utomordentligt kompetenta transportledare och erfarna chaufförer kan vi alltid lösa transporterna på bästa sätt, så att du som kund skall bli nöjd. Vi sätter ett värde på att snabbt hitta transportlösningen för dig som kund, som är konstnadseffektiva och med hög kvalité. Vi lägger stor vikt vid att hålla våra leveranstider. Rutiner och kontinuerlig utbildning av all personal är alltid prioriterad.

Icon_hemsida.png

Braås Åkeri är certifierade av Sveriges Åkeriföretag


Väljer du ett Fair Transport-företag köper du inte bara en transport från ett åkeriföretag som lever upp till lagenliga krav vad gäller trafiksäkerhet, utsläpp och arbetsmiljö. Du köper också en transport från ett åkeriföretag som mäter, öppet redovisar och tar ansvar för en ständig förbättring. Fair Transport stärker seriösa åkerier och transportföretag i en hård konkurrens och gör det lättare för ansvarstagande transportköpare att välja rätt transportör.

Miljö & Kvalité: Tjänster
Alla videoklipp
Titta nu
Miljö & Kvalité: Video Player
bottom of page